Bilder: Anders Segersven


RAMS vapen

 


St Olofs fana

Graham

Flamma

 

De första åren, 1997–2000

1997-98

 • Föreningen grundades 11.11.1997.
 • Rams’ medlemmar + hästar medverkade i inspelningen av rockvideon Jera av Edea vid Raseborg i december -97
 • Projektsekreterare (Berndt Zilliacus) anställdes från mars -98 för sex månader på halvtid.
 • Materialanskaffningslistan omsattes i praktiken. Det mesta för att framföra föreställningar syddes, färgades, byggdes och beställdes: dräkter för både riddare och hästar, två svärd, en del rekvisita (bl a lansar och ställningar).
 • Medlemmar värvades till Rams.
 • Riddare och fotfolk började träna.
 • Kurs med riddare från Sverige genomfördes i maj i samarbete med SSC.
 • Berörda personer, organisationer och företag kontaktades, nätverk byggdes.
 • Föreställningar med datum diskuterades och spikades
 • Studieresa till torneringen vid Ekenäs slott i Götaland i maj.
 • Planering för konsertserien Nocturne i Raseborgs slott tillsammans med VNUR.
 • Sommaren -98 genomfördes två torneringar. Premiär var på Snappertunadagen på Raseborg den 1 augusti. I Svidja, Sjundeå, den 6 september genomfördes en föreställning framgångsrikt.
 • Rams och medlemmar av Sankt Olofs fana medverkade som historiska personer i de fyra Nocturnekonserterna på Raseborg samt hjälpte till med både de praktiska arrangemangen och den scenografiska och konstnärliga utformningen.

1999

 • St Olofs fana möttes regelbundet, hade symöten för medeltida dräkter, övade tornering och hade övningsuppträdanden för bl a arrangörerna för Medeltidskarnevalen i Helsingfors och de närliggande kommunernas kultursekreterare, vilket dock inte ledde till några bokningar för kommunernas del. Medeltidskarnevalen hade redan hunnit boka torneringsgruppen Torneamentum med ett stort följe från Gotland, men lovade återkomma för sommaren 2000.
 • Planering för konsertserien Nocturne i Raseborgs slott tillsammans med VNUR. Som konstnärlig ledare fungerade Dan Idman i samråd med Jan Lindroos från VNUR.
 • Rams och medlemmar av Sankt Olofs fana medverkade som historiska personer i de fyra Nocturnekonserterna på Raseborg (4, 11, 18 och 25 augusti) samt hjälpte till med både de praktiska arrangemangen och den scenografiska och konstnärliga utformningen.
 • Arrangörerna för Medeltidskarnevalen i Helsingfors behövde en tvåspråkig härold för tornersällskapet Torneamentum då dessa skulle uppträda i Finland och kontaktade Dan Idman som skickades till Gotland 10-13 augusti för att bekanta sig med föreställningen.
 • På Medeltidskarnevalen i Helsingfors 20-22 augusti genomförde Torneamentum 4 st föreställningar a 1½ h med Dan Idman som härold. Förutom tornering bestod föreställningen av bågskyttar, fotsoldater, gycklare, ett hertigfölje och vanligt folk i medeltida utstyrsel. Medlemmar från Rams besökte föreställningarna och knöt ytterligare kontakter med gotlänningarna.
 • Två torneringsföreställningar genomfördes även denna sommar med delvis nya grenar: på Snappertunadagen 7 augusti samt på Hangödagen 28 augusti

2000

 • Verksamheten år 2000 låg lite på is mest på grund av att flera arrangörer avbokade oss i sista stund. Nocturne blev inte heller av, trots goda planer. Vi höll oss dock alerta med att snickra och sy och öva till häst.

2001–

Se Historia